امتحان ویژه

شروع امتحان

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

پاسخ اشتباه و توضیح

تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

صفحه نتیجه

تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

نتایج مقدماتی صفحه

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ