اطلاعات تماس

نوع 1

تلفن: ۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
آدرس:استان مرکزی ؛شهرستان تفرش؛خیابان امام خمینی؛ساختمان ارمان؛طبقه سوم؛دفتر مهر
شنبه ها-از ۹صبح تا ۸ شب 
جمعه ها-از ساعت ۱۲ تا ۳عصر

نوع 2

تماس با ما
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
دفتر:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
مکان ما
ادرس: استان مرکزی؛شهرستان تفرش؛خیابان امام؛ساختمان ارمان؛طبقه سوم؛دفتر مهر

نوع 3

نشانی
استان مرکزی؛شهرستان تفرش؛خیابان امام؛مجتمع ارمان؛طبقه سوم؛دفتر مهر 
شماره تلفن
دفتر :۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
آدرس ایمیل
mehrdesign@info
ساعات کار
صبح از ساعت ۹ تا ۱ 
عصرها از ساعت ۴ تا ۱۰

نوع4

با ما صحبت کن
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
دفتر:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
ایمیل ما @
 
mehrdesign@info
مکان ما
استان مرکزی – خیابان امام – مجتمع آرمان – طبقه سوم
ساعات کار
صبح ها از ساعت ۸ تا ۱
عصر ها از ساعت ۴ تا ۱۰

نوع 6

Address
استان مرکزی؛شهرستان تفرش؛خیابان امام؛مجتمع ارمان؛طبقه سوم؛دفتردمهر 
Phone Number
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
دفتر:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
آدرس ایمیل

mehrdesign@info
ساعات کار
صبح ها از ساعت ۹ تا ۱
عصر ها از ساعت ۴ تا ۱۰

نوع 7

با ما صحبت کن
دفتر:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
  همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
ایمیل ما @
mehrdesign@info
مکان ما

استان مرکزی؛شهرستان تفرش؛خیابان امام؛مجتمع ارمان؛طبقه سوم؛دفترمهر
ساعات کار
شنبه از ۸ تا ۱ جمعه از ۹ تا ۱۱

نوع 8

با ما صحبت کن
همراه:۰۹۲۱۳۳۱۸۳۰۷
دفتر:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۸۲
ایمیل ما @

mehrdesign@info
مکان ما

استان مرکزی؛شهرستان تفرش؛خیابان امام؛مجتمع ارمان؛طبقه سوم؛دفتر مهر