نوار پیشرفت

استاندارد بار

وردپرس 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
طراحی چاپی 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

تخریب شده بار

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

نوار استریپ فعال

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

نوع 2

غذای شهروند بچه ها
90%
توسعه دهنده محتوا
85%
تیم بزرگ
75%
تیم بزرگ
65%

دونات نمودار

شاخه ها
پزشکان
دانش آموزان آموزش دیده
تستر
مشتریان